Inschrijfformulier


Persoonsgegevens Voornaam*:
Achternaam*:
Bedrijfsnaam:
Geboortedatum*:
- -
Postcode*:
Huisnr*:
Adres*:
Plaats*:
Land:

Telefoonnr:
Mobile nr:
Geslacht:

Beroep:
Facebook:
Email*:Administratie
Lidmaatschap:

Start datum:
Overige informatie:Betalingen optioneel Rekeningnr:
Rekeninghouder:
Banknaam:
Uw handtekening:


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & automatische incasso verzorgd door Direct-Pay

Ik ben ouder dan 18 jaar en begrijp de algemene voorwaarden. Als ouder/verzorger van minderjarig kind begrijp dat ik ook een papieren inschrijfformulier moet ondertekenen om toestemming te geven